Η Φιλοσοφία μας

Όταν το μάθημα ¨ζωντανεύει¨ και γίνεται ελκυστικό και δημιουργικό για τους μαθητές τους εμπλέκοντας τους βιωματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αυτή είναι η φιλοσοφία του BE KIDS. Βασίζεται στην αρχές της βιωματικής μάθησης μέσα από το παιχνίδι (play-based education). Στόχος μας να διαμορφώσουμε και να προσφέρουμε ένα υγιές, ασφαλές περιβάλλον που θα προσφέρει καθημερινά στα παιδιά πλούσια ερεθίσματα και θα τα βοηθήσει να αναπτυχθούν ολόπλευρα, με κριτική σκέψη, αγάπη για τη ζωή και με εμπιστοσύνη στις δυνατότητες τους.  

Έχοντας στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα ίδια τα παιδιά, τις ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις απορίες τους και τα ερωτήματά τους διαμορφώνουμε καθημερινά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, να τον κατανοήσουν μέσα από το παιχνίδι και να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Τα εικαστικά, η μουσική, το θεατρικό παιχνίδι, τα αθλήματα, η επαφή με τη φύση, η στοχευμένη επαφή με την τεχνολογία, η έρευνα εις βάθος και ο πειραματισμός αποτελούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία που συντελούν στο να ανακαλύψουν και να απολαύσουν τα παιδιά τον κόσμο μέσα στον οποίο μεγαλώνουν. Μέσα από την προσχολική τους πορεία επιδιώκουμε οι μαθητές/τριές μας να αναπτυχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες με αυτοπεποίθηση, ευελιξία, κριτική σκέψη και να ζήσουν ευτυχισμένα, χαρούμενα και αυτόνομα σε οποιοδήποτε περιβάλλον.