Επικοινωνία με γονείς

Για την σχολική μας μονάδα η επικοινωνία με τις οικογένειες των μαθητών/τριών μας αποτελεί βασικό παράγοντα για την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής και κοινωνικο-συναισθηματικής εξέλιξής τους. Η καθημερινή ενημέρωση χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας και γι΄αυτό το be kids εστιάζει στην σφαιρική και ολοκληρωμένη επικοινωνία των γονέων μας.

 

Καθημερινή ενημέρωση μέσα από την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πληροφορίες για την διατροφή, την ατομική υγιεινή και ξεκούραση των μαθητών/τριών μας και την δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων και επικοινωνίας με τις παιδαγωγούς του be kids .
Κάθε εβδομάδα οι οικογένειες των μαθητών/τριών μας ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής μας εφαρμογής για το εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου υλοποιείται στο be kids από τις έμπειρα καταρτισμένες παιδαγωγούς μας και σε καθημερινή βάση οι γονείς έχουν πρόσβαση σε φωτογραφικό υλικό της τάξης των μαθητών/τριών μας.
Σε εύλογα χρονικά διαστήματα διαμορφώνονται ατομικές συναντήσεις με τις οικογένειες των μαθητών/τριών μας με στόχο την ανατροφοδότηση των γονέων για την πρόοδο της εκπαιδευτικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ζωής τους.